Smygtitt på ett kommande projekt med Erik Slättberg och Rikard Mathisson...

Kom med på en upptäcksfärd i nordisk folkton. Pianisterna Erik Slättberg och Rikard Mathisson blandar egna pianostycken med tolkningar av befintlig folkmusik. Toner som berör och skapar inre bilder.

Föreställningen är ett möte mellan två pianister. Med musik som för tankarna till nordisk folkton och Jan Johannson vill pianisterna beröra lyssnaren. Ibland framförs musiken var för sig och ibland tillsammans.

Musiken framförs i ett lekfullt berättande. En smula sentimentalt och lite vemodigt, som i den traditionella nordiska folktonen.

Vi vill bidra med någonting genom vår musik och låta musiken få tala för sig själv. Den nordiska själen i musiken är en självklar del av det vi gör och vårt tonspråk. Storheten finns i de små nyanserna och i det subtila.

Man skall få känna sig trygg i musiken och få en känsla av att landa. Att komma hem!

För bokning och kontakt

Erik Slättberg

070 - 872 21 97

contact@musicwitherik.com


Rikard Mathisson

070 - 110 42 43

booking@studiomathisson.com